Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

Σ.Μ.Υ:Προκεχωρημένη Στρατιωτική Εκπαίδευση 2ου Έτους (ΦΩΤΟ)


   Η Σ.Μ.Υ αποδίδει στο Στρατό Ξηράς Μονίμους Υπαξιωματικούς ικανούς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις επιχειρησιακές του απαιτήσεις, παρέχοντας την απαιτούμενη στρατιωτική εκπαίδευση προκειμένου να οικοδομήσει την προσωπικότητα και τις δεξιότητες του άριστου Στρατιώτη και του ικανού Ηγήτορα στο επίπεδο του Ομαδάρχη και Βοηθού Διμοιρίτη.
  Η Σ.Μ.Υ συμβάλει στο κύρος του Σώματος των Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, με τη διατήρηση της Σχολής σε υψηλό επίπεδο.
  Έτσι λοιπόν στο πλαίσιο της Προκεχωρημένης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των Σπουδαστών ΙΙας Τάξης, στις εγκαταστάσεις και τα πεδία ασκήσεων  της Σχολής.
  Εκπαίδευση στον Πύργο Αναρρίχησης – Καταρρίχησης
  Εκπαίδευση στον Ραδιοβιολογικό – Χημικό Πόλεμο
  Εκπαίδευση στον Ραδιοβιολογικό – Χημικό Πόλεμο
  Διέλευση Στίβου Εμποδίων
  Επιχειρήσεις σε κατοικημένη περιοχή.
  Βολή  χειροβομβίδας
  Βολές στον Εξομοιωτή Όπλων Ευθυτενούς Τροχιάς

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου