Στην εκποίηση, μέσω ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, του στόλου των αποσυρθέντων ψεκαστικών αεροσκαφών της πολεμικής Αεροπορίας τύπου G.164 A/G Grumman, καθώς και του αριθμού των ανταλλακτικών τους κινητήρων, συνολικού προϋπολογισθέντους κόστους 1.586.106,91 εκατ. Δολαρίων.
Πιο συγκεκριμένα. Η Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας προχώρησε στην εκποίηση 11 ψεκαστικών αεροσκαφών Ag-Cat, 13 εφεδρικών κινητήρων τους τύπου Pratt & Whitney R-1340-A1, καθώς και του ολικού αποθέµατος των ανταλλακτικών τους, συνολικής προϋπολογισθεiσας αξίας 1.586.106,91 εκατ. Δολαρίων. Τα αεροσκάφη G.164 A/G είναι μονοκινητήρια, διπλάνα, ελαφρά αεροσκάφη για αεροψεκασμούς και παρελήφθησαν από την ΠΑ στα μέσα της δεκαετίας του '70. Αμέσως, εντάχθηκαν στη δύναμη της 359 ΜΑΕΔΥ στην αεροπορική βάση Δεκελείας στο Τατόϊ και έκτοτε χρησιμοποιήθηκαν σε αποστολές αεροψεκασμού και αεροπυροσβέσεως από προκεχωρημένα αεροδρόμια όλης της ζώρας. Ο τύπος αποσυρθηκε το 2011 λόγω παλαιότητας και τώρα η ΠΑ αποφάσισε την εκποίηση τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χρήματα από την εκποίησή τους αυτή θα πάνε για αποπληρωμή του χρέους της χώρας, αναδεικνύοντας έτσι άλλη μία προσφορά της ΠΑ προς τη χώρα και το κοινωνικό σύνολο.
Λ.Σ.Μ.