Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

Αυξήθηκαν οι κατοχικές δυνάμεις στην Κύπρο το 2013Λευκωσία:  Αυξημένες κατά 7000 εμφανίζονται οι κατοχικές δυνάμεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό, σύμφωνα με έκθεση του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών (ΚΥΚΕΣΜΕ) για τις στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο το 2013.

Όπως αναφέρεται, σε αντίθεση με την περίοδο 2001 – 2012 όταν οι δυνάμεις ήταν σχεδόν αμετάβλητες, τα στοιχεία για το 2013 παρουσιάζουν τις κατοχικές δυνάμεις πιο ενισχυμένες αριθμητικά. Κι αυτό διότι, από 36.000 που πιστεύεται ότι ήταν έως τελευταίως, νεότερα στοιχεία τις ανεβάζουν στις 43.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΥΚΕΣΜΕ, τα οποία επεξεργάζεται και αναλύει ο Διευθυντής του Κέντρου, Άριστος Αριστοτέλους και τα οποία, όπως αναφέρεται, προέρχονται από ανοικτές και έγκυρες πηγές, εάν ληφθούν υπόψη οι δυνάμεις των Τουρκοκυπρίων και οι εφεδρείες που διαθέτουν, το σύνολο του στρατιωτικού ανθρώπινου δυναμικού στα κατεχόμενα ανέρχεται στις 74.000, ενώ ο αριθμός των αρμάτων έχει μειωθεί κατά 100.

Όσον αφορά στην Εθνική Φρουρά, η Έκθεση επισημαίνει ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει τον προγραμματισμό στην άμυνα και ασκεί αφόρητες πιέσεις στα επίπεδα συντήρησης και αποτελεσματικότητας της δύναμης, ενώ την ίδια ώρα νέες προκλήσεις που προκύπτουν σχετικά με την προστασία και ασφάλεια πλουτοπαραγωγικών πόρων και εγκαταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας απαιτείται να απαντηθούν.

Σημειώνει ακόμη ότι όσον αφορά το συσχετισμό δυνάμεων στον αέρα και στη θάλασσα, η τουρκική πλευρά εμφανίζεται να έχει εμφανείς και μεγάλες αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις.

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα πάντα με το ΚΥΚΕΣΜΕ, η στρατιωτική σύγκριση των δυνάμεων έχει ως ακολούθως: Το σύνολο του ανθρώπινου στρατιωτικού δυναμικού της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένης και της ΕΛΔΥΚ, υπολογίζεται ότι ανέρχεται γύρω στις 62.950, έναντι των 74.000 που αριθμεί η δύναμη των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο, περιλαμβανομένων των 5.000 Τουρκοκύπριων ενόπλων και των 26.000 Τουρκοκύπριων εφέδρων.

Επίσης, μετά την απόσυρση των απηρχαιωμένων και επιχειρησιακά ακατάλληλων ΑΜΧ-30, η ΕΦ διαθέτει σήμερα 160 άρματα μάχης σε σύγκριση με 179 το 2011. Το αντίστοιχο τουρκικό δυναμικό σε άρματα μάχης έχει μειωθεί κατά 100 και ο συνολικός αριθμός αρμάτων του ανέρχεται σε 349, σε σύγκριση με 449 που ήταν κατά τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

Εάν ληφθούν υπόψη τα 61 άρματα της ΕΛΔΥΚ η αναλογία μειώνεται ελαφρώς σε ένα άρμα της ΕΦ για κάθε 1,6 τουρκικά άρματα.

Σύμφωνα με την Έκθεση, η ΕΦ διαθέτει συνολικά 402 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ), ενώ οι κατοχικές δυνάμεις διαθέτουν 627 από τα οποία τα 361 είναι τουρκικής κατασκευής, τύπου ΑΑΡC, και τα 266 αμερικανικού τύπου Μ-133.

Αναφέρεται, τέλος, ότι οι δυνάμεις των Βρετανών στο νησί, καθώς και της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που διαθέτουν στρατιωτικό προσωπικό το οποίο ανέρχεται σε 1678 και 855 άτομα αντίστοιχα, παραμένουν στα ίδια επίπεδα.

Πηγή: philenews
Λευκωσία:  Αυξημένες κατά 7000 εμφανίζονται οι κατοχικές δυνάμεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, όσον αφορά στοανθρώπινο δυναμικό, σύμφωνα με έκθεση του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών (ΚΥΚΕΣΜΕ) για τις στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο το 2013.

Όπως αναφέρεται, σε αντίθεση με την περίοδο 2001 – 2012 όταν οι δυνάμεις ήταν σχεδόν αμετάβλητες, τα στοιχεία για το 2013 παρουσιάζουν τις κατοχικές δυνάμεις πιο ενισχυμένες αριθμητικά. Κι αυτό διότι, από 36.000 που πιστεύεται ότι ήταν έως τελευταίως, νεότερα στοιχεία τις ανεβάζουν στις 43.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΥΚΕΣΜΕ, τα οποία επεξεργάζεται και αναλύει ο Διευθυντής του Κέντρου, Άριστος Αριστοτέλους και τα οποία, όπως αναφέρεται, προέρχονται από ανοικτές και έγκυρες πηγές, εάν ληφθούν υπόψη οι δυνάμεις των Τουρκοκυπρίων και οι εφεδρείες που διαθέτουν, το σύνολο του στρατιωτικού ανθρώπινου δυναμικού στα κατεχόμενα ανέρχεται στις 74.000, ενώ ο αριθμός των αρμάτων έχει μειωθεί κατά 100.

Όσον αφορά στην Εθνική Φρουρά, η Έκθεση επισημαίνει ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει τον προγραμματισμό στην άμυνα και ασκεί αφόρητες πιέσεις στα επίπεδα συντήρησης και αποτελεσματικότητας της δύναμης, ενώ την ίδια ώρα νέες προκλήσεις που προκύπτουν σχετικά με την προστασία και ασφάλεια πλουτοπαραγωγικών πόρων και εγκαταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας απαιτείται να απαντηθούν.

Σημειώνει ακόμη ότι όσον αφορά το συσχετισμό δυνάμεων στον αέρα και στη θάλασσα, η τουρκική πλευρά εμφανίζεται να έχει εμφανείς και μεγάλες αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις.

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα πάντα με το ΚΥΚΕΣΜΕ, η στρατιωτική σύγκριση των δυνάμεων έχει ως ακολούθως: Το σύνολο του ανθρώπινου στρατιωτικού δυναμικού της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένης και της ΕΛΔΥΚ, υπολογίζεται ότι ανέρχεται γύρω στις 62.950, έναντι των 74.000 που αριθμεί η δύναμη των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο, περιλαμβανομένων των 5.000 Τουρκοκύπριων ενόπλων και των 26.000 Τουρκοκύπριων εφέδρων.

Επίσης, μετά την απόσυρση των απηρχαιωμένων και επιχειρησιακά ακατάλληλων ΑΜΧ-30, η ΕΦ διαθέτει σήμερα 160 άρματα μάχης σε σύγκριση με 179 το 2011. Το αντίστοιχο τουρκικό δυναμικό σε άρματα μάχης έχει μειωθεί κατά 100 και ο συνολικός αριθμός αρμάτων του ανέρχεται σε 349, σε σύγκριση με 449 που ήταν κατά τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

Εάν ληφθούν υπόψη τα 61 άρματα της ΕΛΔΥΚ η αναλογία μειώνεται ελαφρώς σε ένα άρμα της ΕΦ για κάθε 1,6 τουρκικά άρματα.

Σύμφωνα με την Έκθεση, η ΕΦ διαθέτει συνολικά 402 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ), ενώ οι κατοχικές δυνάμεις διαθέτουν 627 από τα οποία τα 361 είναι τουρκικής κατασκευής, τύπου ΑΑΡC, και τα 266 αμερικανικού τύπου Μ-133.

Αναφέρεται, τέλος, ότι οι δυνάμεις των Βρετανών στο νησί, καθώς και της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που διαθέτουν στρατιωτικό προσωπικό το οποίο ανέρχεται σε 1678 και 855 άτομα αντίστοιχα, παραμένουν στα ίδια επίπεδα.

Πηγή: philenews
- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-politiki/39/151920/afxithikan-oi-katochikes-dynameis-to-2013#sthash.aj3Zo1mV.dpuf

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου