Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Κατεστημένα συμφέροντα συντηρούν την παγκόσμια πρωτοτυπία παραγωγής και διατήρησης περισσοτέρων αξιωματικών παρά υπαξιωματικών.Στο κενό πέφτουν οι όποιες απόπειρες εξορθολογισμού της δομής διοίκησης και συγκεκριμένα της αναλογίας αξιωματικών/υπαξιωματικών στον Ελληνικό Στρατό, όπως αποδεικνύεται από την εγκύκλιο του 2013 για την εισαγωγή υποψηφίων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). 

Παρά τη δραστική μείωση εισακτέων στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία ξεπερνά το 40% σε σχέση με το 2010 και αναπόφευκτα οδηγεί σε Στράτευμα μικρότερου μεγέθους μακροπρόθεσμα, τα κατεστημένα συμφέροντα επιμένουν να συντηρούν τις παθογένειες και το υδροκέφαλο σύστημα διοίκησης του ΕΣ. 

Συγκεκριμένα η φετινή εγκύκλιος προβλέπει συνολικό αριθμό 819 εισακτέων, εκ των οποίων 217 για τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) έναντι μόλις 160 για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), ανατρέποντας την πορεία εξορθολογισμού που εγκαινιάστηκε το περασμένο έτος με 244 εισακτέους στην ΣΣΕ και 273 στη ΣΜΥ. 

Όπως είναι εμφανές και στον παρακάτω πίνακα, η μηχανή παραγωγής και εξυπηρέτησης ανωτάτων αξιωματικών διατηρείται ακμαία: 

 Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οφείλει να συγκρουσθεί με τα κατεστημένα συμφέροντα, υιοθετώντας αναλογία 1 προς 3 για τους εισακτέους σε ΣΣΕ και ΣΜΥ.
H μείωση των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων οδηγεί εκ των πραγμάτων σε μικρότερου μεγέθους Στράτευμα μακροπρόθεσμα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου