Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Η αιχμή του δόρατος του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: Τα Κλιμάκια Ειδικών ΑποστολώνΓράφει ο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ


Τα ΚΕΑ αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την αποτροπή και καταστολή κάθε έκνομης ενέργειας που λαμβάνει χώρα. Τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.) συνιστώνται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ν 1940/1991 ΦΕΚ 40 Α’ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2329/1995 ΦΕΚ 172 Α΄), αποτελούν αυτοτελή και ανεξάρτητα τμήματα της οικείας Λιμενικής Αρχής και υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά δια του Διοικητή απευθείας στον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής. 

 Οι λόγοι σύστασης των ΚΕΑ είναι οι ακόλουθοι:
α) Συχνές εκδηλώσεις έκνομων ενεργειών, ειδικών ή οργανωμένων εγκλημάτων βίας στην περιοχή δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής, όπως μεταφορά λαθρομεταναστών, διακίνηση ναρκωτικών, διενέργεια λαθρεμπορίου κ.λπ.
β) Τακτική προσέγγιση Ε/Γ πλοίων εξωτερικού όλο το χρόνο.
Η Διάρθρωση των Κλιμακίων ορίζεται ως ακολούθως:
α) Διοικητής. β) Υποδιοικητής. γ) Ομαδάρχης. δ) Γραφείο Προσωπικού & Διοικητικής Μέριμνας. ε) Γραφείο Εκπαίδευσης. στ) Γραφείο Επιχειρήσεων.
Ειδικότερα οι αποστολές των Κλιμακίων είναι κατ΄ αποκλειστικότητα οι παρακάτω και ουδεμία άλλη επιχείρηση διενεργείται εκτός αν υπάρχει ειδική διαταγή απ’ την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΕΝ:
α) Εφαρμογή προληπτικών μέτρων, προς αποτροπή σοβαρών απειλών «κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας από παράνομες πράξεις» ως και «καταστολή παράνομων πράξεων στην θάλασσα», όπως αυτές ορίζονται σε κανόνες διεθνούς δικαίου που δεσμεύουν την Ελλάδα.
β) Επιχειρήσεις προστασίας ατόμων, πλοίων, κτιρίων, εγκαταστάσεων και μέτρων ασφαλείας σε εκδηλώσεις, τελετές και λοιπές δραστηριότητες στις οποίες παρευρίσκονται υψηλά πρόσωπα, όπου πιθανολογείται εκδήλωση έκνομων ενεργειών και διασάλευσης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
γ) Προστασία Κρουαζιεροπλοίων και Επιβατηγών – Οχηματαγωγών Πλοίων καθώς και των επιβαινόντων και εφ’ όσον απαιτηθεί έλεγχος επιβατών και αποσκευών.
δ) Αποτροπή εισόδου και εξόδου από πλοία και οχήματα λαθρομεταναστών, καταζητουμένων, παρανόμων ατόμων καθώς και αποτροπή φόρτωσης και εκφόρτωσης παντός είδους παρανόμων φορτίων (ναρκωτικά, όπλα, εκρηκτικά, αρχαία κ.λ.π.).
ε) Επιχειρήσεις δίωξης ναρκωτικών, αρχαιοκαπηλίας, λαθρομετανάστευσης, διακίνησης παρανόμων ειδών, λαθρεμπορίου και γενικά παρανόμων πράξεων.
στ) Χρηματαποστολές ποσών για τις οποίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές απαιτείται να συνοδεύονται και από άνδρες Κ.Ε.Α., κατάλληλα οπλισμένους, και με όχημα των Κ.Ε.Α.
ζ) Επιχειρήσεις πρόληψης και καταστολής, κάθε φύσεως ειδικών ή οργανωμένων εγκλημάτων βίας, που στρέφονται κατά ατόμων ή πραγμάτων και τα οποία τελούνται από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες με απαγωγή ή κατακράτηση προσώπων ή κατάληψη δημοσίου ή ιδιωτικού χώρου ή μεταφορικού μέσου με τη χρήση ένοπλης ή βομβιστικής απειλής ή με την άσκηση άλλου είδους βίας.
η) Επιχειρήσεις σύλληψης, συνοδείας και μεταγωγής ατόμων ιδιαίτερα επικινδύνων για την δημόσια ασφάλεια και τάξη.
θ) Εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών και αντιμετώπιση βομβιστικών απειλών και ενεργειών καθώς και αντιμετώπιση απειλών με χρήση ραδιολογικών, βιολογικών, χημικών και πυρηνικών (Ρ.Β.Χ.Π.) ουσιών σε συνεργασία με ειδική ομάδα αντιμετώπισης τέτοιων απειλών. Οι ανωτέρω ενέργειες θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο από προσοντούχους πυροτεχνουργούς οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν και τον ανάλογο εξοπλισμό.
ι) Παροχή συνδρομής σε Προανακριτικές, Διοικητικές, Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές για τη σύλληψη επικίνδυνων δραστών ή τη διενέργεια ειδικής έρευνας, αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης.
ια) Παροχή συνδρομής στα περιπολικά σκάφη Λ.Σ. σε περιπτώσεις διενέργειας καταλήψεων πλοίων, νηοψιών, καταδιώξεων, περιπολιών αυξημένου κινδύνου κ.λπ.
ιβ) Συνεργασία ή παροχή συνδρομής κατόπιν σχετικών διαταγών, με άλλες Υπηρεσίες (Αστυνομικές, Τελωνειακές, Στρατιωτικές Αρχές κ.λπ.).
Οι επιχειρησιακές ομάδες συγκροτούνται για εκτέλεση ειδικών αποστολών.
Το σύνολο των επιχειρησιακών στελεχών των Κ.Ε.Α./Λ.Σ. διαιρείται με Ημερήσια Διαταγή Διοικητού σε τέσσερις επιχειρησιακές ομάδες, αφού ληφθούν υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς οι ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις κάθε στελέχους. Επικεφαλής των επιχειρησιακών ομάδων ορίζονται οι αρχαιότεροι βαθμοφόροι των ομάδων.
Οι επιχειρησιακές ομάδες είναι οι παρακάτω:
α) Ο.Ε.Α. 1.: Ομάδα ειδικών επιχειρήσεων με καθήκοντα άμεσης κατασταλτικής δράσης σε περιπτώσεις σοβαρών αξιόποινων πράξεων και ειδικών εγκλημάτων βίας.
β) Ο.Ε.Α. 2.: Ομάδα ελευθέρων σκοπευτών με κύριο καθήκον την συνεργασία αλλά και την κάλυψη των ανδρών της Ο.Ε.Α.1 κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ή ειδικών επιχειρήσεων κατόπιν σχετικών διαταγών.
γ) Ο.Ε.Α. 3.: Ομάδα προστασίας υψηλών προσώπων με κύριο καθήκον την συνοδευτική ασφάλεια – προστασία υψηλών προσώπων που κινούνται σε περιοχές δικαιοδοσίας Λ.Σ.
δ) Ο.Ε.Α. 4.: Ομάδα έρευνας και εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και αντιμετώπισης απειλών (Ρ.Β.Χ.Π.) σε συνεργασία με ειδική ομάδα αντιμετώπισης τέτοιων απειλών, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι συνοδοί ανιχνευτών σκύλων.
Το επιχειρησιακό προσωπικό των Κλιμακίων, μετά την αποφοίτησή του από το Σχολείο Ειδικών Αποστολών /Λ.Σ. και την εν συνέχεια τοποθέτηση του, δύναται, κατόπιν σχετικών διαταγών των αρμόδιών Διευθύνσεων Υ.Ε.Ν. και προκειμένου βελτιώνεται συνεχώς το επίπεδο επιχειρησιακής ικανότητος του, να μετεκπαιδεύεται στα παρακάτω ειδικά σχολεία των Ε.Δ., της ΕΛ.ΑΣ. ή αντίστοιχων εξωτερικού:
α) Σχολείο Ειδικών Αστυνομικών Επιχειρήσεων. β) Σχολείο Ελεύθερων Σκοπευτών. γ) Σχολείο Καταδρομών. δ) Σχολείο Αλεξιπτωτιστών. ε) Σχολείο Αναρριχητών. στ) Σχολείο Έρευνας και Εξουδετέρωσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών. ζ) Σχολείο Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων Ανίχνευσης Εκρηκτικών Υλικών. η) Σχολείο Διαχείρισης Κρίσεων. θ) Σχολείο διαπραγμάτευσης σε καταστάσεις ομηρίας. ι) Σχολείο Αυτοπροστασίας. ια) Σχολείο Ασφάλειας Υψηλών Προσώπων. ιβ) Σε κάθε άλλο Σχολείο ημεδαπής ή αλλοδαπής το γνωστικό αντικείμενο του οποίου προσιδιάζει στις αποστολές των Κ.Ε.Α./Λ.Σ.
Ανακεφαλαιώνοντας, το ΛΣ διαδραματίζει έναν νευραλγικό ρόλο στην προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων στην θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι απαραίτητο, πως πρέπει να αναδιοργανωθεί, να στρατιωτικοποιηθεί περαιτέρω και εν τέλει να αποκτήσει νέα μέσα ώστε να μπορεί να εκτελεί και νέου τύπου αποστολές όπως αυτές του ανορθοδόξου πολέμου ειδικά από μονάδες όπως των ΚΕΑ. Στην Ελλάδα εξαιτίας των πληθυσμιακών κριτηρίων, δεν μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέγουμε μέσα και προσωπικό.
Πρέπει όλοι να συνεργάζονται άψογα με όλους. Εν κατακλείδι, ο στρατηγικός ρόλος του Λ.Σ θα φανεί ακόμα περισσότερο τα προσεχή έτη με αφορμή τις εξορύξεις των υδρογονανθράκων και του φυσικού αερίου. Η περαιτέρω αξιοποίηση του ΛΣ-ελληνική Ακτοφυλακής δεν αποτελεί απλώς αδήριτη ανάγκη αλλά κρίσιμης σημασίας εθνική απαίτηση, με προεκτάσεις άγνωστες στους πολλούς, αλλά απολύτως απτές και υπαρκτές.
Ό,τι είναι να γίνει θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και όχι να παραπεμθεί στις καλένδες υπό το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης και της «αδυναμίας υλοποιήσεως». Εξάλλου αξίζει να σημειωθεί πως χρήματα για την υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων μπορούν να βρεθούν και να αξιοποιηθούν κατάλληλα, μέσω των οικονομικών ενισχύσεων που δίνονται στην χώρα μας για το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης και της ασφάλειας των θαλασσίων συνόρων καθώς και από το ΕΣΠΑ, άρα δεν αποτελούν το κύριο πρόβλημα.
Τα δεδομένα στον τομέα της εθνικής ασφάλειας και δημόσιας ευταξίας αλλάζουν ραγδαία και ειδικά στις μέρες μας, στο ρευστό περιβάλλον που ζούμε τόσο απόρροια της οικονομικής κρίσης όσο και των ευρύτερων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην «γειτονιά μας». Οφείλουμε να προλάβουμε τις εξελίξεις και όχι αυτές εμάς…

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου