Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

Τα επικρατέστερα σενάρια για ΕΑΣ και ΕΛΒΟ

Για την ΕΛΒΟ προτείνεται η τοποθέτηση ειδικού εκκαθαριστή για να ξεκινήσει η διαγραφή χρεών και η πώληση του συνόλου ή επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης.
 Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις για το μέλλον των δύο κρατικών αμυντικών βιομηχανιών της χώρας, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) και Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ). Σε ανακοίνωση του μετά την ολοκλήρωση σύσκεψης για το θέμα, το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι το ζήτημα της ΕΑΣ και της ΕΛΒΟ εξετάστηκε σε βάθος, με τα συναρμόδια υπουργεία να προωθούν «λύση στο πλαίσιο του εφικτού». Η διαδικασία για την αναδιάρθρωση των δύο εταιρειών, η οποία θα είναι διαφορετική για κάθε μια επιχείρηση, πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέλη των διοικήσεων των εταιρειών που συμμετείχαν στις συσκέψεις, αλλά και από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, προκρίνεται το σενάριο της συρρίκνωσης και εν λειτουργία εκκαθάρισης. Ειδικότερα για τα ΕΑΣ, το μείζον πρόβλημα είναι εκείνο των κρατικών ενισχύσεων, ύψους €1,2 δισ. που χορηγήθηκαν την περίοδο 2004- 2012, και για τις οποίες προέκυψε πρόσφατα θέμα επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αντίθετες με την κοινοτική νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.

Η λύση που προτείνεται είναι η διάσπαση του στρατιωτικού σκέλους των ΕΑΣ (που έχει λάβει το 93%- 95% των ενισχύσεων) από το πολιτικό σκέλος. Έτσι, βάσει συγκεκριμένου άρθρου της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση παροχή ενισχύσεων για λόγους Εθνικής Άμυνας, θα επιχειρηθεί να περιοριστεί η επιστροφή μόνο στο 5%- 7% του τμήματος των ενισχύσεων που δόθηκαν για μη αμυντικούς σκοπούς. Στη συνέχεια, προτείνεται η ένταξη των ΕΑΣ στο άρθρο 14 Β του νόμου 3429/2005 που προβλέπει την κατάργηση-συγχώνευση- αναδιάρθρωση μονάδων και την απόσπαση περιουσιακών στοιχείων. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα 5 εργοστασιακά συγκροτήματα (σε Υμηττό, Αίγιο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Λαύριο) και δύο θυγατρικές (Ηλεκτρομηχανική Κύμης και Μεταλλοβιομηχανική Ηπείρου) ενώ απασχολεί περίπου 850 εργαζομένους (που σημειωτέον έχουν 8 μήνες να πληρωθούν και βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας). 

Με βάση το υπάρχον σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΑΣ, το σύνολο των παραγωγικών γραμμών θα μεταφερθεί στα εργοστάσια Λαυρίου Αττικής και Αιγίου ενώ περίπου 500 εργαζόμενοι θα απολυθούν εάν δεν καταστεί εφικτό να ενταχθούν σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Το 2011, η ΕΑΣ ΑΒΕΕ παρουσίασε αρνητικά ίδια κεφάλαια €538 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις άνω του €1,1 δισ. Σημειώνεται, ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ταχθεί υπέρ της συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης, δεδομένου ότι εκτελούνται συμβάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, η διακοπή των οποίων θα δημιουργήσει προβλήματα εθνικής ασφάλειας.

Για την ΕΛΒΟ, προτείνεται η ένταξη στο άρθρο 14Α του νόμου 3429/2005 για την ειδική εκκαθάριση δημόσιων επιχειρήσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, και ο ορισμός εκκαθαριστή από το υπουργείο Οικονομικών, ο οποίος θα ξεκινήσει τη διαδικασία διαγραφής χρεών και πώλησης μονάδων της. Το καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης προβλέπει την πώληση ή εκμίσθωση του συνόλου ή επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης. 

Για την επιχείρηση εκκρεμεί το ήμισυ της επιχορήγησης του 2013, ύψους €7,5 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας να μην μπορεί να προχωρήσει η εκτέλεση προγραμμάτων (παράδοση 150 φορτηγών οχημάτων της Εθνικής Φρουράς και ανακατασκευή 77 ρυμουλκών αρματοφορέων του Ελληνικού Στρατού), ενώ τα χρέη της είναι €25 εκατ. Το Δημόσιο, ως βασικός μέτοχος, έχει συμμετάσχει με €90 εκατ. στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το 2012 έκλεισε για την ΕΛΒΟ με ζημίες €19,2 εκατ.  (αναμένεται εφέτος να μειωθούν στα €15 εκατ. ευρώ), με μείωση του κύκλου εργασιών κατά 91% και ίδια κεφάλαια €6,9 εκατ.  Στην ΕΛΒΟ, έχει προχωρήσει το σχέδιο αποχωρήσεων του προσωπικού και απομένουν 350 εργαζόμενοι (απλήρωτοι επί 4 μήνες).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου