Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912,Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ.«Η ΝΙΑΟΥΣΤΑ ΕΞΕΔΙΩΞΕ  ΤΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑΣ ΑΡΧΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΜΑΣ.

ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΜΠΡΟΣ(ΕΜΠΡΟΣ 20/10)

Επιβάτες αφιχθέντες χθες εκ Βερροίας μας
επληροφόρησαν ότι ευθύς ως ο Ελληνικός στρατός κατέλαβεν την Βέρροιαν οι κάτοικοι της πόλεως Νιαούστης , πόλης κειμένης προ βορράν
της Βερροίας προέβησαν εις κατάλυσιν των εκεί Τουρκικών αρχών εκδιώξαντες ταύτας. Μετά την κατάλυσιν των αρχών ευθύς ειδοποίησαν τον
εν Βερροία αρχηγόν του στρατού Διάδοχον ότι η πόλις της Νιαούστης καταλύσασα τας τυρανικάς αρχάς είνε ελευθέρα πλέον δια να εισέλθη ο
Ελληνικός στρατός και ότι από της ημέρας εκείνης (της καταλήψεως της Βερροίας) θα αποστέλλη καθημερινώς εις τον Ελληνικόν στρατόν
25.000 άρτους» 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου