Στρατονομία, Ναυτονομία και Αερονομία τέλος (όπως γράψαμε και εχθές), τουλάχιστον με την σημερινή μορφή που ξέραμε ως τώρα και στη θέση τους πρόκειται να δημιουργηθεί μία διακλαδική Αστυνομία Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΕΔ), όπως θα είναι η νέα ονομασία της, με νέα στολή και νέες αρμοδιότητες, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εποχής μας.
Και αυτό, γιατί σύμφωνα με ανώτατη στρατιωτική πηγή, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι του 1951 και οπωσδήποτε χρήζει εκσυγχρονισμού του. Σύμφωνα με πληροφορίες το προσωπικό της νέας Α.Ε.Δ. θα προέρχεται και από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά από τη στιγμή που θα πηγαίνει στη νέα Α.Ε.Δ. θα πηγαίνει να υπηρετήσει σε ΟΛΕΣ τις μονάδες, υπηρεσίες και σχηματισμούς των Ε.Δ. σε ολόκληρη την επικράτεια.
Όλα αυτά θα λάβουν τη νομική μορφή «σχεδίου νόμου», που λίαν συντόμως θα προχωρήσει προς ψήφιση στη Βουλή.

Λ.Σ.Μ.