Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Καταργούνται παρεμφερείς υπηρεσίες των Κλάδων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και γίνονται ενιαίες και διακλαδικές


Μια σειρά φορέων και υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης «κλείνουν» στο πλαίσιο εφαρμογής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρυθμίσεως και Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως με τίτλο «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.
Πρόκειται για το  

  • Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Στρατού, 
  • Γραφείο Έρευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού και 
  • Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Αεροπορίας, 
που, έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης Δημήτρη Αβραμόπουλου, παύουν να λειτουργούν ως αυτοτελή ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων και συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο – διακλαδικό – ερευνητικό κέντρο των Ενόπλων Δυνάμεων με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΕΦΑΕΤ), που θα υπάγεται φυσικά στο ΥΠΕΘΑ.
Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΘΑ, η συγκεκριμένη ενέργεια «συμμαζέματος» των προαναφερθεισών υπηρεσιών «κρίθηκε αναγκαία και σκόπιμη προς χάριν αφενός της εξοικονόμησης κονδυλίων και αφετέρου της ανάγκης εξορθολογισμού της οργάνωσης και της λειτουργίας των καταργούμενων υπηρεσιών με στόχο την μέγιστη ανάπτυξη και την αποδοτικότερη αξιοποίηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για την ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας».
Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο του «συμμαζέματος» των διαφόρων παρεμβερών υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Ταμείου Εθνικής Αμύνης (ΤΕΘΑ), η αυτοτελής δημόσια υπηρεσία του Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), καθώς και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Ταμείου Αεροπορικής Αμύνης (ΤΑΑ) καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και αυτοτελή δημόσια υπηρεσία αντιστοίχως και συγχωνεύονται σε ένα νέο ΝΠΔΔ, που δημιουργείται με τον νέο νόμο, και το οποίο θα έχει την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας» (ΕΤΕΑ). Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση του ΕΤΕΑ και η αντίστοιχη ταυτόχρονη κατάργηση των άλλων φορέων που θα το αποτελούν, συντελείται από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Λειτουργίας του νέου Φορέα.

Λ.Σ.Μ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου