Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

ΤΑ ΠΟΝΗΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!
Πολλές ἀπαντήσεις κι ἑρμηνεῖες δόθηκαν κατά καιρούς καί δίνονται ὥς σήμερα στό καυτό ἐρώτημα. Πολλοί βλέπουν ὡς μόνες αἰτίες τῆς εἰσβολῆς τό προγονικό ὀθωμανικό μίσος πρός ὅ,τι ἑλληνικό, καί τήν ἀκόρεστη ἐθνικιστική βουλιμία τῶν Τούρκων γιά ἐπέκταση στήν Εὐρώπη. Ἄλλοι ἐπιρρίπτουν τίς εὐθύνες σέ ὅσους διαφέντευαν ἀλαζονικά ἤ παράνομα τά πολιτικά μετερίζια σέ Κύπρο καί Ἑλλάδα. Εἶναι καί κάποιοι πού φωνάζουν ὅτι «γιά ὅλα φταίει ἡ πονηρή ἀλεπού». Ὅλες ἐτοῦτες οἱ φωνές ἔχουν τά δίκια τους· μά ἡ τελευταία, καθώς ὅλο καί περισσότερο προσπαθοῦν νά τή φιμώσουν, τόσο μᾶς παρακινεῖ νά τή μελετήσουμε. 

Δέν εἶχαν ἄδικο οἱ πρόγονοί μας τοῦ 1821 πού ὀνόμασαν ἔτσι ἀπό πολύ παλιά τήν Ἀγγλία. Στίς αἱμοσταγεῖς σελίδες τοῦ ἡμερολογίου της ἡ Μ. Βρετανία ἔχει χαράξει μέ χρώματα ἀνεξίτηλα τά πονηρά σχέδιά της. Ἄς τό ἀνοίξουμε «τυχαῖα»: 


1878. Ἡ Ἀγγλία σέ μυστική Συνθήκη στήν Κωνσταντινούπολη ἀγοράζει ἀπό τήν ὀθωμανική διοίκηση τήν Κύπρο. Τῆς χρειάζεται γιά τήν ἐπέκταση τῶν συμφερόντων της στήν Ἀν. Μεσόγειο.

1914. Ἡ Ἀγγλία ἀνακηρύσσει τήν Κύπρο ἀποικία τοῦ Στέμματος καταργώντας τή Συνθήκη Κων/πόλεως. Ἡ Τουρκία δέν ἔχει πιά δικαιώματα στήν Κύπρο.

1931. Ὁ ἀπατημένος κυπριακός λαός μάταια περίμενε βοήθεια ἀπό τούς φιλελεύθερους καί δημοκρατικούς Ἄγγλους γιά ΕΝΩΣΗ μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα. Γιʼ αὐτό καί ξεσηκώνεται. Ἡ Ἀγγλία ἀπαντᾶ μέ τή βία.

1949.Ἡ βρετανική πολιτική ὑπολογίζει ὅτι θά ξεσπάσει ἐπάνω της ἡ διεθνής κατακραυγή, ἀφοῦ ἡ Ἑλλάδα εἶχε προσφύγει στόν Ο.Η.Ε. γιά τό θέμα τῆς αὐτοδιάθεσης τῆς Κύπρου. Λοιπόν ἡ «πονηρή ἀλεπού» συλλαμβάνει τό σχέδιό της: θά μεταστρέψει τό κυπριακό ἀπό ἀποικιακό ζήτημα σέ ἑλληνοτουρκική διαφορά· ἔτσι θά μπορεῖ νά παρουσιάζεται ὡς διαμεσολαβητής καί κηδεμόνας τῆς Κύπρου. Τό σχέδιο τίθεται σέ ἐφαρμογή. Ἡ ἀγγλική κυβέρνηση προτρέπει τήν Τουρκία νά ἐνδιαφερθεῖ γιά τούς «Τουρκοκύπριους» (τόν ὅρο ἐπέβαλαν οἱ Ἄγγλοι).

1954. Ἡ Ἀγγλία συνεργάζεται μέ τίς τουρκικές τρομοκρατικές ὀργανώσεις ΤΜΤ καί ΒΟΛΚΑΝ. Πρέπει πάση θυσία νά δημιουργηθεῖ ἔνταση στίς σχέσεις Ἑλλάδας – Τουρκίας· πρέπει πάση θυσία νά χυθεῖ αἷμα· πρέπει πάση θυσία ἡ Τουρκία νά θεωρήσει τό κυπριακό δικό της θέμα. Ταυτόχρονα μουσουλμανικοί πληθυσμοί τῆς Κύπρου πιέζονται νά μετοικήσουν στά βόρεια, ὥστε νά ἔχουν τήν δημογραφική πλειονότητα. 

1955. Ὁ κυπριακός λαός ξεσηκώνεται ἐνάντια στούς ἀποικιοκράτες Ἄγγλους. Ἡ μαχόμενη νεολαία τῆς Ε.Ο.Κ.Α. ἀγωνίζεται γιά τήν ΕΝΩΣΗ. Στίς συμπλοκές ὅμως μέ τόν βρετανικό στρατό σκοτώνονται καί Τοῦρκοι ἐπικουρικοί ἀστυνομικοί, τούς ὁποίους ἐπίτηδες εἶχαν προσλάβει οἱ Βρετανοί. Σέ ὅλη τήν Τουρκία μαίνεται ἀνθελληνική θύελλα.

Φανατισμένος ὄχλος ἐπιτίθεται στούς Χριστιανούς Κωνσταντινουπολίτες. Αὐτό περίμενε ἡἈγγλία. Διαδίδει διπλωματικά σέ ὅλα τά κράτη ὅτι τό κυπριακό συγκλονίζει τόν τουρκικό λαό καί ὅτι Ἕλληνες καί Τοῦρκοι εἶναι ἀδύνατον νά βροῦν μόνοι τους τρόπο συνύπαρξης στήν Κύπρο. Στίς διπλωματικές παγίδες πέφτει δυστυχῶς καί ἡ Ἑλλάδα.

1956. Ἡ Τουρκία γνωρίζει καλά ὅτι ἡ Μ. Βρετανία δέν πρόκειται ποτέ νά τῆς χαρίσει τήν Κύπρο. Γιʼ αὐτό προτείνει τή λύση τῆς διχοτόμησης, γιά νά σώσει (!) τούς τουρκικούς πληθυσμούς τῆς βόρειας Κύπρου ἀπό τά σχέδια τῶν Ἑλλήνων.

1957. Ὁ Ἄγγλος διοικητής τῆς Κύπρου Χάρτινγκ ζητᾶ ἀπό τήν Τουρκία 10.000 μορφωμένους ἐποίκους. Μʼ αὐτό τόν τρόπο ἐνισχύεται ὁ τουρκικός πληθυσμός καί ἄρα «δικαιωματικά» ἡ Τουρκία μπορεῖ νά διεκδικήσει τά ἀντίστοιχα ἐδάφη στό νησί.

1960. Ἡ Κύπρος μετά τό τέλος τοῦ Ἀγώνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α. ἀνακηρύσσεται ἀνεξάρτητη Δημοκρατία ὑπό ὅρους. Ὡστόσο ἡ Τουρκία ἐνισχύει συνεχῶς τό τουρκικό στοιχεῖο μέ ἐποίκους μέ τή ἀνοχή τῆς Ἀγγλίας.

1964. Ἡ Τουρκία ἐπιχειρεῖ εἰσβολή στό νησί. Ἡ εἰσβολή ἀνακόπτεται ἀπό τίς Η.Π.Α., διότι ἐπηρέαζε τά ἀμερικανικά συμφέροντα στήν Ἀν. Μεσόγειο.

1974.Ἡ ὥρα κρίνεται κατάλληλη γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου «Ἀττίλας». Οἱ πολιτικές ἀναταραχές σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο ἐξυπηρετοῦν τήν εἰσβολή.

περιοδικό Προς τη Νίκη, Ιούλιος 2914

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου