Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Σχολείο "Βασικής Εκπαίδευσης Ασφαλείας στη Θάλασσα" από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

 
Eκτελέστηκε Σχολείο «Βασικής Εκπαίδευσης Ασφαλείας στη Θάλασσα» (Basic Safety Training) στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και στις εγκαταστάσεις Σχολής Ε/Β Κ.Ε.ΠΑΛΑΣΚΑΣ με συμμετοχή Α’ Τάξης Ναυτικών Δοκίμων, σύμφωνα με τα πρότυπα της Διεθνής Συνθήκης (Δ.Σ) STCW.
Αναλυτικότερα η εκπαίδευση του εν λόγου σχολείου, περιελάμβανε τέσσερα επιμέρους αντικείμενα εκπαίδευσης (εκπαιδευτικές ενότητες):
  • Σχολείο «Ε/Β FF-1 Νεοεπιβιβαζόμενοι σε Π.Πλοίο» Σχολής Ε/Β Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ, που εκτελέστηκε στις εγκαταστάσεις Σχολής Ε/Β Κ.Ε.ΠΑΛΑΣΚΑΣ υπό τη διοργάνωση αυτής, συνολικής διάρκειας τριών εργασίμων ημερών.
  • Σχολείο «Αντιμετώπισης περιστατικών υγείας και παροχής Α’ Βοηθειών Α’ επιπέδου» Σχολής Υ/Γ Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ, που εκτελέστηκε στις εγκαταστάσεις ΣΝΔ (mobile training) υπό τη διοργάνωση της Σχολής Υ/Γ Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ συνολικής διάρκειας τριών εργασίμων ημερών.
  • Εκπαιδευτικές διαλέξεις Προσωπική Ασφάλεια και Κοινωνικές Ευθύνες - Personal Safety and Social Responsibilities, που εκτελέστηκαν στις εγκαταστάσεις ΣΝΔ, συνολικής διάρκειας μίας εργάσιμης ημέρας.
  • Τεχνικές Προσωπικής Επιβίωσης στη Θάλασσα -Personal Survival Techniques, που εκτελέστηκαν στις εγκαταστάσεις ΣΝΔ, συνολικής διάρκειας δύο εργασίμων ημερών.


 Φωτογραφίες με μεγάλη ανάλυση

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου